Om du upptäcker något fel i Din bostad skall Du kontakta A-bolagens servicekundtjänst (019) 521 3600 och göra en felanmälan. Vattenskador och andra liknande överraskande fel som ifrågasätter boendet bör anmälas GENAST, oberoende av vilken tid på dygnet! Servicens journummer är 040 592 8505.

OBS!

Elektroniska felanmälningar behandlas vardagar 8-16:00.

Brådskande felanmälningar skall göras per telefon till dejouren.

Fyll i alla fält med (*).