Boende i A-bolagen:

A-bolagen tillämpar i all sin verksamhet hyreslagen. Din hyresvärd respekterar också det regelverk om god hyressed vid uthyrning av bostäder, som Finlands fastighetsförbund samt Finlands hyresvärdars och Hyresgästernas centralförbund har sammanställt. Både lagen och regelverket definierar också hyresgästernas skyldigheter. 

Varje hyresgäst är skyldig att följa A-bolagens ordningsregler, som finns i trapphusen/fastigheternas infotavlor. Därtill är det som stadgas i Finlands ordningslag bindande för varje hyresgäst.

Inom A-bolagen bör hyran betalas senast den 4 dagen i varje månad. Hyran betalas i enlighet med de preferensbankgiroblanketter som hyresvärden tillställer hyresgästen.

Hyresgästen är skyldig att sköta lägenheten omsorgsfullt. Om hyresvärden tvingas göra reparationer i bostaden på grund av dålig skötsel eller direkt skadegörelse står den boende för kostnaderna.

Regler för boendet:

A-bolagens ordningsstadgar
Regler för bastu och tvättstuga
Debiteringslista