A-bolagen är ett av Borgå stad helägt koncernbolag.

Moderbolaget Borgå A-bostäder Ab har grundats 18.11.1965. Bolagets uppgift är att producera och upprätthålla ett arava- och räntestödsfinansierat fastighetsbestånd samt att producera serviceuppgifter gällande koncernens bokföring, förvaltning och disponentverksamhet.

Borgå A-bostäders dotterbolag Kiintestö Oy A-lukaali Ab har grundats år 2003. Kiinteistö Oy A-lukaali Ab äger och hyr ut frifinansierade hyresbostäder i Borgå. Inom A-lukaali har man också koncentrerat särskild service för hela koncernens fastigheter och hyresgäster, bl.a. fastighetsskötsel och städning.

Kiinteistö Oy A-lukaali Ab äger två bolag: Fastighets Ab Hansavägen 10 samt Bostads Ab Suomentalo.