Porvoon A-asunnot ja Kårkulla samkommun lisäsivät yhteistyössä vammaisasumisen palveluita Porvoossa. Vuokrataloyhtiö A-asunnot rakennutti Porvoon Huhtisiin palveluasuntolaksi suunnitellun erillistalon. Kuntayhtymä Kårkulla samkommun vuokrasi tilat ja avasi 1.6. palveluasuntolan, johon muuttaa kesäkuusta alkaen 12 uutta asukasta.

Rakennushankkeen kustannukset olivat A-asunnoille vajaat 2 miljoonaa euroa. Siitä A-asunnot sai valtion investointiavustusta 700 000 euroa, kun kyseessä on erityisryhmän tarpeisiin rakennettu asuntola. Hankkeen urakoitsijana oli PTM Talot Oy.

Asuntola rakennettiin Karhupolulle A-asuntojen omistamalle tontille, jolla oli käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä. Kohde toteutettiin niin sanottuna kokonaisvastuu-urakkana, jossa suunnittelu tehtiin urakoitsijan ja rakennuttajan yhteistyönä ja käyttäjän, Kårkulla samkommunin, toiveet huomioiden. Yksikerroksisen rivitalon suunnittelun lähtökohtia olivat esteettömyys ja tehokas asuinneliöiden käyttö.

Kårkulla Samkommunilla on Porvoossa kaksi muutakin A-yhtiöiden omistamaa asuntolaa, jotka on suunniteltu asuntolakäyttöön.

– Yhteistyö on ollut toimivaa Kårkullan kanssa. Hanke onnistui kokonaisuutena, myös talouden hallinnan osalta, A-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori sanoo.

Lisätöitä, joita ei osattu arvioida urakkasopimuksen tekovaiheessa, muodostui vain yksi prosentti kokonaishinnasta.

Kohteen rakentaminen alkoi tammikuussa 2019. Rakentaminen toteutui suunnitellussa aikataulussa. Kårkulla samkommun vastaanotti tilat 30.4.2020. Sen jälkeen alkoi tilojen kalustaminen ja toimintojen järjestäminen uusiin tiloihin.

– Tehtävänämme on tarjota kehitysvammaisille palveluita itsenäiseen ja merkitykselliseen elämään ja hyvinvointiin. Halusimme esteettömät, modernit ja itsenäisen asumisen mahdollistavat tilat. Kaikki nämä tarpeet on huomioitu tilojen toteutuksessa, Kårkulla samkommunin yksikönjohtaja Michaela Kokkola sanoo.

Asuntola kattaa 12 asuntoa, asukkaiden oleskelutiloja ja henkilökunnan tilat. Tilojen suunnittelussa ja kalustuksessa on huomioitu asukkaiden erityistarpeet ja edellytykset henkilökunnan työskentelyyn. Jokaiselle asukkaalle on omassa huoneistossa parveke. Sisäpihalle on myös rakennettu oleskelutiloja, jotta asukkailla olisi viihtyisät ulkoilumahdollisuudet kodin välittömässä läheisyydessä.