Kysymyksiä ja vastauksia koronaepidemian vaikutuksista A-yhtiöiden palveluihin

Tässä koottuna asukkaille tietoa siitä, miten huomioimme toiminnassamme epidemiatilanteen ja ehkäisemme viruksen leviämistä.

Mitä teen, jos minulle tulee ongelmia vuokranmaksussa?

Kotitalouden talouden muutokset ovat erittäin valitettavia. Jos kuitenkin vuokranmaksukykynne heikkenee, kannattaa olla viipymättä yhteydessä A-yhtiöiden vuokravalvojaan ja neuvotella maksuaikataulu vuokran hoitamiseen.

Miten ja mistä saan apua vuokranmaksuun?

Mikäli vuokranmaksuun tulee vaikeuksia työttömäksi tai lomautetuksi joutumisen vuoksi, kannattaa välittömästi olla yhteydessä Kelaan ja ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. TE-palveluiden lausunto on oltava työttömyysetuuden saamiseksi. Tämän jälkeen voi olla oikeutettu työttömyyskassasi ansiopäivärahaan tai voi hakea Kelan päivärahaa tai työmarkkinatukea.

Lisäksi kannattaa tarkistaa Kelasta, onko oikeutettu asumistukeen ja/tai toimeentulotukeen. Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi, ja sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli ja ehkäistä sellaisten syntymistä.

Miten A-yhtiöt toteuttaa korjaus- ja remonttityöt asunnoissa epidemian aikana?

Asuntojen kunnossapitoon liittyvät korjaustyöt ja remontit suoritetaan pääasiassa asukkaiden muuttojen yhteydessä, eli asuntojen ollessa tyhjänä. Lisäksi teemme kiinteistöjen ylläpito- ja korjaustöitä, jotka eivät vaadi käyntiä huoneistoissa.

Kolmessa kohteessamme alkaa kevään aikana ikkunoiden ja ovien vaihto- ja asennustyöt. Remonteissa A-yhtiöt sopii remontin toteutuksesta henkilökohtaisesti jokaisen asukkaan kanssa. Näin asennustöissä voidaan huomioida mahdolliset poikkeustoimenpiteet ja työ saadaan toteutettua turvallisesti. Muita asuttuihin asuntoihin kohdistuvia uusia ja laajamittaisia korjaus- ja remonttitöitä ei ole alkamassa.

Entä muut huoltokäynnit asunnoissa?

A-yhtiöiden oma huolto tai kiinteistöhuollon sopimusyhteistyökumppanit suorittavat tällä hetkellä vain kiireelliset työt huoneistoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmitykseen, veteen tai ilmanvaihtoon liittyvät asumista olennaisesti haittaavat ongelmat tai rikkoutumiset, joiden hoitamatta jättämisestä voi seurata suurempaa vahinkoa. Huoltotyöt voidaan sopia tehtäväksi myös, jos asukas haluaa olla poissa asunnosta huoltokäynnin ajan. Työkohde puhdistetaan huoltokäynnin jälkeen pyyhkimällä desinfiointiaineella.

Poliisi on varoittanut huijauksista, joissa asuntoihin on pyritty tarkastuskäynnille, vaikka kyseessä onkin ollut asukkaan rahan tai omaisuuden varastamistarkoitus. Myös puhelimiin on lähetetty huijausviestejä. A-yhtiöiden huollon väki ilmoittaa soittamalla tai kirjallisesti aina ennen asuntoon tuloa asukkaalle ja sopii käynnistä. Tullessaan huoltomiehellä on A-yhtiöiden henkilökortti tai sopimusyhteistyökumppaneilla oman yrityksen henkilökortti. Oman talon huoltoyhtiön voi tarkistaa talon ilmoitustaululta.

Perutaanko asukkaiden saunavuorot epidemian vuoksi?

Asukkaiden omat saunavuorot ovat käytössä toistaiseksi. Asukas voi itse toki arvioida, käyttääkö omaa saunavuoroaan. Mikäli taloudessa asuvista joku on karanteenissa, sairastunut tai epäilee sairastuneensa koronavirukseen, on tunnettava vastuunsa ja jätettävä saunavuoro käyttämättä.

Viranomaisten rajoitusohjeet koskevat yleisiä tiloja, joissa kokoontuu yli kymmenen henkilöä kerrallaan. Tästä syystä lenkkisaunavuorot on peruttu.

Ovatko pesutuvat ja muut asukkaiden yhteiset tilat käytössä?

Talon varasto- ja kellaritilat sekä pesutuvat ovat normaalisti käytössä, jotta asukkaiden arki sujuisi poikkeustilanteesta huolimatta. Kerhohuoneet ovat pois käytöstä, koska ne on tarkoitettu kokoontumistiloiksi. Pesutuvat ovat käytössä normaalisti, koska hygienian ylläpidon ja pyykinpesun mahdollisuus on tärkeää. Pyydämme asukkaita käyttäytymään myös pesutuvassa vastuullisesti eli siistimään jälkensä ja pyyhkimään pesukoneen ym. kahvat.

Miten A-yhtiöt huolehti riittävästä siivouksesta talojen yhteisissä tiloissa?

Huolehdimme siitä, että taloihin sovittu viikkosiivouksen taso säilyy kaikissa taloissa ennallaan epidemiasta huolimatta. Erityisiä puhdistustoimenpiteitä ei ole, vaan toivomme asukkaiden huolehtivan hyvästä käsihygieniasta, ihan kuten kaikkialla julkisissa tiloissa liikkuessa.

A-yhtiöt seuraa aktiivisesti koronavirusepidemian viranomaisohjeita ja alan yleisiä käytäntöjä, ja päivitämme tarpeen vaatiessa toimintaohjeitamme. Mikäli palveluihin tulee muutoksia, tiedotamme niistä asukkaille. Lisätietoja saa ja tilanteen voi tarkistaa nettisivuiltamme a-yhtiot.fi tai soittamalla asiakaspalveluumme 019 521 3600 (ma-pe klo 8-16, keskiviikkoisin klo 16.30 asti).

Lue lisäksi aikaisempi tiedotteemme koronaepidemian vaikutuksista A-yhtiöiden palveluihin.